Äänilukeminen Innovatiivisella laseroptiikalla Illinoisin yliopiston tutkijat haluavat tehdä junasta turvallisemman. Anturit voivat erittäin tarkasti mitata pyörän tai kiskon materiaaliominaisuuksia, havaita siten nopeasti pieniä vikoja tai määrittää ylikuormitettujen tavarajunien paino. Tätä tarkoitusta varten puolijohdelaserin valo johdetaan lasikuidun läpi, joka muodostaa anturin ytimen. Jos pulssitettu laservalo ei voi enää kulkea lasikuitun läpi ilman häiriöitä, hälytys voidaan laukaista. Tällaiset valopolun keskeytykset voivat johtua jo pienistä pyörän halkeamista. Toinen kiskossa oleva anturi muuttaa valopolkuaan heti, kun paine kasvaa junan liiallisen painon vuoksi. Kiskolla lasikuitu taivutetaan, mikä muuttaa mitattavissa valon voimakkuutta.

Koska nämä pienet, kevyet ja erittäin herkät anturit voidaan tuottaa halvalla, jotkut Yhdysvaltain rautatieyritykset ovat jo osoittaneet kiinnostusta. Alkuperäiset kokeet todellisissa olosuhteissa junissa ja rautateillä suunnitellaan, ja tutkijat toivovat kehittävänsä anturinsa markkinoiden kypsyyteen lähitulevaisuudessa.

Jan Oliver Löfken

© science.de

Suositeltava Toimituksen Valinta